27.4.2020

Fi-Nergy Voima Oy:n vastine 27.4.2020

Fi-Nergy Voima Oy on vastaanottanut Kilpailu- ja kuluttajaviraston hakemuksen Markkinaoikeudelle ja toteaa vastineessaan seuraavaa:

 

Haluamme avoimesti myöntää, että toiminnassamme on ollut ongelmia. Pääasiallinen syy on se, että asiakasmäärämme on kuluneen vuoden aikana kasvanut paljon enemmän, kuin mihin olemme olleet varautuneita.

 

Olemme kevään 2020 aikana muuttaneet oleellisesti toimintatapaamme. Olemme lopettaneet puhelinmyynnin siitä aiheutuneiden epäselvyyksien takia. Kannamme täyden vastuun käyttämämme myyntiyhtiön aiheuttamista erheistä. Haluamme pahoitella asiakkaillemme toiminnastamme aiheutuneita virheitä ja väärinkäsityksiä.

 

Kunnioitamme täysin Kilpailu- ja kuluttajaviraston reaktiota. Osoituksena tästä olemme muuttaneet toimintatapojamme jo ennen asian vireille tuloa Markkinaoikeuteen. Olemme käyneet aktiivista vuoropuhelua viranomaisten kanssa. Keskustelujen pohjalta saatu tieto ja suositukset on jalkautettu osaksi asiakaspalveluamme. Haluamme jatkossa kehittää palveluamme entistä asiakasystävällisempään suuntaan niin määrällisesti kuin sisällöllisestikin.

 

Pidämme markkinoiden toimivuuden kannalta hyvänä asiana, että mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, on Kilpailu- ja kuluttajavirastolla työkalut puuttua niihin. On hyvä, että kaikilla alan toimijoilla on yhteiset pelisäännöt ja viranomaisilla keinot valvoa niiden toteutumista.

 

Saamiemme ohjeistusten myötä olemme muuttaneet sekä hinnoitteluamme että laskutuskäytäntöjämme. Osana prosessien muuttamista olemme palkanneet asiantuntijoita niin viestinnän kuin palvelujen kehittämiseen. Olemme myös rekrytoineet tietoteknisiä erikoisosaajia vetämään käynnistettyjä projekteja eteenpäin. Tehostamme ja automatisoimme prosesseja digitalisoimalla ja saattamalla toistuvia toimintoja yhden alustan alle.

 

Lisäksi olemme sekä asiakkaittemme että oman liiketoimintamme osalta käynnistäneet riskikartoituksen. Selvitämme asiantuntijoiden kanssa pullonkaulojen syntymistä ja torjuntaa kaikissa palveluissamme.


 

Haluamme jatkossakin toimia kuluttajien puolesta. Tarjoamme keinon kartoittaa sähkön siirtohinnan alentamista ainutlaatuisella optimointipalvelullamme. Sähkön osalta Fi-Nergy Voima Oy haluaa olla alan halvin toimija, joka pyrkii neuvomaan kuluttajia sähköä säästävien keinojen käyttöönotossa osana fiksua ympäristöystävällistä päivittäistä toimintaa.

 

Näemme positiivisena asiana, että yhteiskunnassa käydään keskustelua sähkön siirtoon liittyvästä hinnoittelusta. Haluamme kuitenkin tuoda ilmi, että väitteet, joiden mukaan siirtohintoja ei voi kilpailuttaa, eivät pidä paikkaansa. Monet asiakkaat maksavat tällä hetkellä kovempaa siirtohintaa kuin mitä heidän tarvitsisi. Fi-Nergy Voima Oy on ainoa yhtiö, joka palvelee asiakkaitaan aktiivisesti sähkönkäyttäjien siirtohintojen alentamiseksi.

 

Jatkossakin palvelumme mahdollistaa sähköliittymän optimoinnin omiin tarpeisiin sopivaksi. Siirrosta vastaavat sähköyhtiöt eivät ole halunnet tuoda tätä asiaa julkisuuteen. Suosittelemme, että kaikki sähkönkäyttäjät selvittävät siirron osalta säästöpotentiaalin uuden veloituksettoman palvelumme kautta.

 27.4.2020

Håkan Gustafsson

Fi-Nergy Voima Oy

Toimitusjohtaja

hakan.gustafsson@fi-nergy.fi